Úvod> Služby

Služby

Převody nemovitostí  Zástavní smlouvy a Rejstřík zástav
Notářské úschovy  Ověřování a osvědčování
Obchodní korporace; zápis do obchodního rejstříku     Výpisy z informačních systémů veřejné správy
Společenství vlastníků jednotek  Pořízení pro případ smrti
Majetkové smlouvy manželů a snoubenců  Pozůstalost
Notářský zápis jako podklad pro exekuci  Další činnosti


Odměna za notářské služby

Notář si nemůže za své služby stanovit či dohodnout odměnu libovolně. Notář nemá ani možnost odměnu za řádně provedený úkon neúčtovat. Výše odměny za jednotlivé notářské úkony je stanovena vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), kterou je notář povinen při vyúčtování respektovat. Za provedení totožných notářských úkonů jsou tak jednotlivé notářské kanceláře povinny účtovat stejnou odměnu. Uvedený princip stanovení odměny notáře je jedním z prvků zajišťujících jeho nezávislost a nestrannost.

Pro informaci o výši odměny za konkrétní notářský úkon prosím kontaktujte notářskou kancelář.

Soubory ke stažení

Adresa

JUDr. Helena Součková
Strnadova 51
Náchod
547 01

Kontakt

souckova@notarvnachode.cz
491 423 256

Úřední hodiny

pondělí 7,30 - 16,30
úterý 7,30 - 15,30
středa 7,30 - 16,30
čtvrtek 7,30 - 15,30
pátek 7,30 - 15,00
Webové stránky vytvořil Acceler